Bilbingo från Magnus Ladda sidan igen för en ny bricka.