Internet

Bredbandstest TP-TEST (PTS/Konsumentverket)

AcePlayer


Konsumentverket
- Internet
Post & Telestyrelsen - Jämför Internet-abonnemang-priser
Telia Web-mail - För access till e-mail på internet

Internettraffik i världen - statestik

What Is My IP
whois by ip
Info om din dator (RL.se)
MAC-adress

Ping Port


What are Ethernet Numbers? MAC mm

Sök efter tillverkare av Ethernetkort mha MAC-adress de första 6 tecknen. Search the public OUI listing . . .

Testfil 4,745 MB HarWareBook.pdf (Högerklicka och välj Spara mål som...)

Filstorlek Bandbredd Tid för nedladdning Hämtningshastighet enl. nedladdningsfönstret Windows Performance
4,745 MB 2Mbit/s => 0,222MB/s 20 sek 222kB per sekund => *9=1,998MB/s 19% av 10Mbit/s= 1,9Mbit/s
         


Kommando Förklaring Parametrar Exempel
IPCONFIG -ALL   SYNTAX: ipconfig [/? | /all | /renew [nätverkskort] | /release [nätverkskort] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [klass-ID] ]

Förklaring:
nätverkskort Anslutningens namn. Jokertecknen * och ? kan användas.
Se exemplen nedan.
Alternativ:
/? Visar detta hjälpmeddelande.
/all Visa fullständig konfigurationsinformation.
/release Frigör IP-adressen för det angivna nätverkskortet.
/renew Förnya IP-adressen för det angivna nätverkskortet.
/flushdns Rensas DNS-upplösarens cache.
/registerdns Uppdaterar alla DHCP-lån och omregistrerar DNS-namn.
/displaydns Visar innehåll i DHCP-matcharens cache.
/showclassid Visar alla DHCP-klass-ID som tillåts för kortet.
/setclassid Ändrar DHCP-klass-ID.


Som standard visas bara IP-adress, nätmask och standard-gateway för alla
kort som är bundna till TCP/IP.

Om inget nätverkskort anges för alternativen /release och /renew kommer
IP-adresslån för alla nätverkskort som är bundna till TCP/IP att
frigöras eller förnyas.

Om ingen klass-ID anges för /setclassid, kommer klass-ID att tas bort.

Exempel:
> ipconfig - Visar information
> ipconfig /all - Visar detaljerad information
> ipconfig /renew - Förnya alla kort
> ipconfig /renew EL* - Förnya alla kort vars namn börjar med EL
> ipconfig /release *kal* - Frigör alla matchande kort,
t ex "Lokalt nätverk 1" eller
"Lokalt nätverk 2"

IP-konfiguration för Windows

Värddatornamn . . . . . . . . . . : ditt-7175f7080d
Primärt DNS-suffix . . . . . . . :
Nodtyp . . . . . . . . . . . . . : Okänd
IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
WINS-proxy aktiverat . . . . . . : Nej

Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk:

Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-14-85-BF-85-12
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IP-adress . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.34
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 195.67.199.33
195.67.199.34
195.67.199.35
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 27 oktober 2010 08:46:51
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 30 oktober 2010 08:46:51

PING Ping är ett datornätverksverktyg för IP-nätverk (till exempel Internet). Det används för att undersöka om en viss värddator är åtkomlig via nätverket. Det ger även viss information om vilken tid det tar för paket att ta sig fram till värden, vilket är ett mått på latensen i överföringen.

Programmet skickar, enligt protokollet ICMP, ett paket av typen ekoförfrågan (echo request) till den dator som skall undersökas, och väntar sedan på motsvarande svar. Ping är inbyggt i de flesta operativsystem som Mac OS, Linux och Windows.

Syntax: ping [-t] [-a] [-n nummer [-l längd] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r antal] [-s antal] [[-j värdlista] | [-k värdlista]]
[-w timeout] mållista

Alternativ:
-t    Utför ping på angiven värddator.
        Om du vill visa statistik och fortsätta - ange Ctrl-Break;
        Om du vill stoppa - ange Control-C.
-a    Matcha adresser till värdnamn.
-n    antal Antal ekobegäranden som ska skickas.
-l    storlek Överföringsbuffertens storlek.
-f    Skicka flagga för ingen fragmentering i paketet.
-i    TTL Livslängd.
-v    TOS Typ av tjänst.
-r    antal Spela in väg för antal hopp.
-s    antal Tidsstämpling för antal hopp.
-j    värdlista Lös källväg längs värdlista.
-k    värdlista Strikt källväg längs värdlista.
-w    timeout Timeout (ms) för att vänta på svar.

ping 192.168.1.1

Skickar signaler till 192.168.1.1 med 32 byte data:

Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1ms TTL=254
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1ms TTL=254
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1ms TTL=254
Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=1ms TTL=254

Ping-statistik för 192.168.1.1:
Paket: Skickade = 4, mottagna = 4, Förlorade = 0 (0 %),
Ungefärligt överföringstid i millisekunder:
Lägsta = 1 ms, Högsta = 1 ms, Medel = 1 ms

NETSTAT Netstat (NETwork STATistics) är ett kommandobaserat datorprogram som visar statistik för en dators nätverksanvändning. Netstat kan visa:

datorns routingtabell;
en förteckning över datorns Internet sockets (dvs portnummer och IP-adresser för pågående TCP- och UDP-kommunikation); samt
statistik för ett nätverkskort.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p protokoll] [-r] [-s] [-v] [intervall]

-a   Visar alla anslutningar och lyssningsporter.
-b   Visar vilka körbara filer som skapade varje anslutning eller
       lyssningsport. I vissa fall kan välkända körbara filer vara
       värdar för flera oberoende komponenter och i sådana fall
       visas listan över alla komponenter som ingick i att skapa
       anslutningen eller lyssningsporten. I detta fall anges
       den körbara filen inom [klamrar] längst ned, ovanför visas
       den komponent som den anropade och så vidare tills TCP/IP
       nåddes. Observera att detta alternativ kan ta tid att köra
       och kommer att misslyckas om du inte har tillräcklig
       behörighet.
-e    visar Ethernet-statistik. Detta kan kombineras med
       alternativet -s.
-n    Visar adresser och portnummer i numeriskt format.
-o    Visar det process-ID som hör till varje anslutning.
-p    protokoll Visar anslutningar för de protokoll som anges. Du         kan ange ett eller flera av följande: TCP, UDP, TCPv6 eller         UDPv6.
       Om detta används tillsammans med alternativet -s för att
       visa statistik för ett protokoll kan följande anges:
       IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP eller UDPv6.
-r     Visar routningstabellen.
-s     Visar statistik för de enskilda protokollen. Som standard
         visas statistik för IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP
       och UDPv6. Du kan använda alternativet -p om du inte vill se
       alla protokoll.
-v      Om detta anges tillsammans med -b visas en lista över alla
       komponenter som var inblandade när anslutningen eller
       lyssningsporten skapades för alla körbara filer.


intervall    Uppdaterar den statistik som visas med det intervall som
       anges. Tryck ned Ctrl+C om du vill avbryta uppdateringen. Om
       detta inte anges skrivs aktuell konfigurationsinformation ut
       och programmet avslutas.

netstat
Aktiva anslutningar
Prot. Lokal adress Extern adress Status
TCP ditt-7175f7080d:1047 localhost:27015 ESTABLISHED
TCP ditt-7175f7080d:5152 localhost:2629 CLOSE_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:27015 localhost:1047 ESTABLISHED
TCP ditt-7175f7080d:2645 www13.space2u.com:ftp ESTABLISHED
TCP ditt-7175f7080d:2673 lga15s14-in-f104.1e100.net:http ESTABLISHED
TCP ditt-7175f7080d:2693 www13.space2u.com:19040 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2696 www13.space2u.com:7318 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2698 www13.space2u.com:8494 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2700 www13.space2u.com:56938 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2702 www13.space2u.com:64008 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2704 www13.space2u.com:35274 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2706 www13.space2u.com:28301 TIME_WAIT
TCP ditt-7175f7080d:2727 193.66.251.215:http ESTABLISHED

netstat -b
Aktiva anslutningar

Proto Lokal adress Fjärradress Tillstånd PID
TCP ditt-7175f7080d:1047 localhost:27015 ESTABLISHED 2828
[iTunesHelper.exe]

TCP ditt-7175f7080d:27015 localhost:1047 ESTABLISHED 1984
[AppleMobileDeviceService.exe]

TCP ditt-7175f7080d:2645 www13.space2u.com:ftp ESTABLISHED 4300
[Dreamweaver.exe]

TCP ditt-7175f7080d:5152 localhost:2629 CLOSE_WAIT 248
[jqs.exe]

netstat -n

Aktiva anslutningar

Prot. Lokal adress Extern adress Status
TCP 127.0.0.1:5152         127.0.0.1:2629       CLOSE_WAIT
TCP 192.168.1.34:2645   194.236.32.220:21 ESTABLISHED

TRACERT   Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.

tracert www.telia.se

Spårar väg till www.telia.se [194.236.188.144]
över högst 30 hopp:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 29 ms * 23 ms gw4-no152.tbcn.telia.com [90.230.51.1]
3 23 ms 24 ms 23 ms hst-d2-link.se.telia.net [81.228.72.107]
4 25 ms 26 ms 25 ms hs-b-td2-link.telia.net [81.228.73.73]
5 27 ms 27 ms 26 ms ld-h-c5-link.se.telia.net [81.228.93.80]
6 34 ms 34 ms 34 ms hy-c5-link.se.telia.net [81.228.75.246]
7 36 ms 34 ms 37 ms hdn-r-d2-link.telia.net [81.228.73.183]
8 33 ms 34 ms 34 ms 212.181.192.106
9 35 ms 35 ms 35 ms 192.43.165.12
10 35 ms 35 ms 35 ms 193.44.158.151
11 35 ms 35 ms 35 ms www.telia.se [194.236.188.144]

Spårning utförd.

ARP   Visar och ändrar adressöversättningstabellen för IP- till fysiska adresser.
Tabellen används av ARP (Adress Resolution Protocol) för
adressöversättning.

ARP -s IP-adr eth_adr [gr_adr]
ARP -d IP-adr [gr_adr]
ARP -a [IP-adr] [-N gr_adr]

-a Visar aktuella ARP-poster genom att kontrollera aktuell
protokolldata. Om IP-adr anges, visas endast IP-adresserna
och de fysiska adresserna för angiven dator. Om fler än ett
nätverksgränssnitt använder ARP, visas poster från alla
ARP-tabeller.
-g Samma som -a.
IP-adr Anger en Internet-adress (IP-adress).
-N gr_adr Visar ARP-poster för nätverksgränssnittet som angivits
av gr_adr (gränssnittsadress).
-d Tar bort värddator som angivits av IP-adr. Om jokertecknet
* används som IP-adr, kommer alla värddatorer att tas bort.
-s Lägger till värddator och associerar Internet-adressen IP-adr
med den fysiska adressen eth_adr. Den fysiska adressen
består av sex hexadecimala byte som är åtskiljda med
bindestreck. Posten är permanent.
eth_adr Anger en fysisk adress.
IP-adr Anger Internet-adressen för gränssnittet
vars översättningstabell ska ändras.
Om adressen inte anges kommer första användbara gränssnitt att
användas.
Exempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Lägger till statisk post.
> arp -a .... Visar arp-tabell.

 
ROUTE      
FTP  

ftp.novell.com anonymous

 

C:\Documents and Settings\Hempc>ftp ftp.novell.com
Connected to picard.provo.novell.com.
220 Welcome to ftp.novell.com, powered by SUSE Linux
User (picard.provo.novell.com:(none)): anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
Password:
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
incoming
outgoing
partners
priv
pub
README.html
Readme
dell
dev
README-PATCHES-MOVED.html
forge
hp
moodlerooms
aveksa
monitoring
securelogin
tdata
Access_Manager
partnernet
226 Transfer complete.
ftp: 192 bytes received in 0,05Seconds 4,09Kbytes/sec.
ftp> quit
221 Goodbye.
TELNET