Konsument

Råd & Rön
Konsumentverket
Motormännen
Almänna Reklamationsnämnden

Konsumenternas Försäkringsbyrå - Jämför försäkringar

Konsumentköplagen mm