Talare

Lära för livet


Christer Olsson


Lena Evald
- De 4 utvecklingsfaserna


Lennart Lindén - Besvärligheter

Fredrik Lindström - Vad är en människa?

Björn Lindeblad - Från rik affärsman till skogsmunk i 17 år (saj.se)
http://youtu.be/K--SmfAGD8c http://www.youtube.com/watch?v=K--SmfAGD8c