Tidningar

Hallandsposten
Aftonbladet
Kiosken (Alla tidningar i världen)
mobil
Ljud & Bild (Elektronikvärlden)
Allt om Elektronik
m3
Slitz
Datormagazin
InternetWorld
Dagen Ledare