Uppslagsverk, Lexikon och Lagar Manualer.

Wikipedia

Susning.nu

Svenska Akademins Ordbok

Lexin, Skoldatanätet - lexikon flera språk

Skandinavisk ordbok - översättning svenska, danska, norska

Nordiska ordböcker

Kemikalieregistret - Lunds Universitet

Lagar och förordningar - SverigeDirekt, Statskontoret

Lagar och förordningar - Riksdagen

Svensk Lagsamling

Trafikförordning (1998:1276)

BIF - Bibliteket i fokus

FASS

Encyclopedia - engelsk

Lagrummet.se

Svenska - Engelska

Lag (1982:80) om anställningsskydd